ارتودنسی قبل از عمل جراحی فک

ارتودنسی قبل از عمل جراحی فک

ارتودنسی قبل از عمل جراحی فک

ارتودنسی قبل از عمل جراحی زیبایی فک و صورت جراحی فک طولانی ترین مرحله درمان بیمار است و به حدود ۹ تا ۱۸ ماه زمان برای تکمیل شدن نیاز دارد. در این زمان بریس ها به دندان ها بسته شده و در کل دوره درمان بر روی دندان ها باقی می ماند. هدف اولیه ارتودنسی قبل از جراحی زیبایی فک و صورت هماهنگ کردن دندان ها در یک قوس دندان مناسب به نحوی است که دندان ها به درستی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. در بعضی از موارد، به خاطر اندازه شکاف بین قوس دندان ها یا به خاطر ازدحام دندان ها، ممکن است دو یا چهار دندان سالم و نیز تمام دندان های عقل بیمار کشیده شوند. هنگامی که بیمار در سن رشد قرار داشته باشد، ابزارهای ارتودنسی استاندارد برای باز کردن سقف دهان نیز در مواردی که ناحیه بالای دهان بسیار تنگ باشد، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.