کاندیدای مناسب جراحی گوش چه کسانی هستند؟

کاندیدای مناسب جراحی گوش چه کسانی هستند؟

افراد مناسب برای عمل گوش

کودکانی مناسب عمل گوش، کودکانی هستند که:

  • سالم و بدون هرگونه بیماری خطرناک یا عفونت‌ گوش باشند
  • ۵ سال سن داشته باشند، یا غضروف گوش آن‌ها به حدی که مناسب اصلاح است پایدار شده باشد
  • روحیه همکاری داشته و از دستورالعمل‌ها پیروی کنند
  • بتوانند حس خود را بیان کرده و در زمان بحث در مورد جراحی، ابراز مخالفت نکنند

نوجوانان و بزرگسالان مناسب جراحی گوش کسانی هستند که:

  • سالم بوده و بیماری خطرناک یا عارضه‌ای که روند بهبودی را مختل کند نداشته باشند.
  • سیگاری نباشد.
  • دید مثبت و هدف مشخصی از جراحی گوش داشته باشند.

جراحی گوش مسئله‌ای کاملاً شخصی بوده و شما باید این کار به خاطر خودتان انجام دهید نه برای راضی کردن دیگران یا تطابق با تصاویر ایده‌آل القا شده به جامعه.