علت عقب بودن فک پایین

یکی از مشکلات فک،عقب بودن فک پایین است که در بیش از 40 درصد کودکان نیز مشاهده می شود.
اما بسیاری از والدین به اشتباه تصور می کنند که دلیل آن بد رشد کردن دندانها به سمت داخل دهان است. در حالی که دندانها به دلیل عقب بودن فک پایین، به شکل نادرست رشد کرده اند. زمانی که بیمار به مشکل عقب بودن فک پایین دچار شده است، لب ها هم بر روی هم قرار نمی گیرند.به طوری که دندان های فک بالا جلوتر به نظر می رسند و به تبع آن، لب بالا هم بالاتر قرار می گیرد که چهره را زشت تر نشان می دهد.
بنابراین درمان این عارضه ضروری است.

علت عقب بودن فک پایین

شاید دیده باشید افرادی که فک پایین آنها از فک بالا عقب تر است.
در نگاه اول تصور می شود که فک بالا در آنها بیش از حد جلو آمده است.
اما در حقیقت این فک پایین است که رو به عقب رفته و یا به اندازه کافی رشد نکرده است.
حدود 3 درصد جمعیت جهان امروز، به این ناهنجاری مبتلا هستند که دلایل آن عبارتند از:

کوچک بودن فک پایین

تصور کنید فک پایین بیش از حد کوچک باشد، در این صورت دندانها خود را در همان فضای کوچک جابه جا می کنند و تلاشی برای جلو آوردن فک نمی کنند. به مرور زمان فک بالا به رشد عادی خود ادامه می دهد. همین امر موجب بر هم خوردن تعادل میان دو فک بالا و پایین می شود.

کوچک بودن دندانهای فک پایین

زمانی که دندانهای فک پایین کوچک باشند، تلاش زیادی برای بزرگتر کردن فک نمی کنند و در همان فضای کوچک جابه جا می شوند. به همین دلیل فک پایین عقب تر از فک بالا باقی می ماند. به مرور زمان و با افزایش سن، این ناهنجاری خود را بیشتر نشان می دهد. به طوری که در اوایل سنین جوانی فک پایین از فک بالا عقب می ماند.

عادتهای نادرست

برخی از کودکان عادتهای رفتاری نادرست دارند و در حالت عادی فک پایین خود را عقب نگه می دارند. این عادت به مرور زمان موجب عقب ماندن فک پایین در آنها می شود. به طوری که رشد آن کمتر از فک بالا می شود.


دکتر بهنام خرمی

متخصص جراحی فک و صورت و زیبائی