اصول تناسب و زیبایی در بینی

بینی یکی از اعضاء صورت است و ازاین لحاظ باید ارتباط و تناسب صحیح با سایر اعضاء صورت داشته باشد. در عین حال نواحی مختلف در بینی هر فرد تناسب تعریف شده ای باهم دارند. در صورت برقراری این موارد علاوه برآنکه نمای بینی فرد به تنهایی زیبا دیده می شود بلکه زیبایی سایر اعضاء صورت را هم نمایان می کند.در نمای ایده آل فاصله بین پره های بینی با فاصله بین گوشه های داخلی چشم برابر است و درعین حال با اندازهء عرض یک چشم برابر است.

در نمای روبرو نوک بینی نمای مشخص و مجزا از سایر نواحی بینی دارد.

در نمای نیمرخ Columella (قسمتی از بینی که بین سوراخهای بینی قرار گرفته) 2میلی متر پایین تر از پره های بینی دیده می شود. زاویه Columella و لب در خانمها بین 100 تا 110 درجه و در آقایان 90 تا 100 درجه است و این زاویه در افراد قد بلند کمتر در نظر گرفته می شود (در افراد قد بلند کمتر سر بینی بالا برده می شود) .

محل اتصال بینی و پیشانی ( Nasio ) کمی فرو رفته است. در حدی که این دوناحیه صرفاً از هم جدا شوند. فرورفتگی بیش از حد یا عدم آن نمای نا زیبایی را ایجاد می کنند.در نمای نیمرخ اگر خطی از نقطه اتصال لب و بینی ( Subnasal ) به زمین عمود شود این خط باید فاصله بین پره بینی تا نوک بینی (Projection) را به دوناحیه تقریبا مساوی تقسیم نماید.

در عین حال Projection در حالت ایده آل با فاصله بین پره های بینی برابر است.

از طرف دیگر Projection برابر 0/67 طول بینی است.

جهت نمای نیمرخ ، از بالای بینی تا نوک آن (Nasul dorsum) وجود قوسی بسیار ملایم در مورد خانمها و در آقایان عدم وجود قوس پیشنهاد می شود.در نمای نیمرخ زاویه ای که راس آن در بالای بینی و خطوط زاویه از پره بینی و نوک بینی رد می شوند 36 درجه است که این زاویه در مورد آقایون کمی بالاتر و درمورد خانمها کمتر قابل قبول است.در نمای تمام رخ عرض بینی از بالا به پایین با شیبی ملایم در ناحیه پره ها افزایش می یابد.

هدف از جراحی رینوپلاستی نزدیک کردن نما به اصول و تناسب ایده آل است و بدست آوردن این اصول در بسیاری موارد بطور 100% امکان پذیر نیست.این مورد نه تنها به تکنیک جراحی بلکه به شرایط ساختمان بینی هم وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *